O nama

Zašto naziv "Cjelovit život"?

Čovjek izgrađuje vlastiti identitet u odnosu prema drugima, drukčijima i u odnosu prema svim životnim stvarnostima. To iziskuje, uvjetno rečeno, izlaženje iz sebe kako bi čovjek u sebe mogao integrirati sve datosti života koje su čimbenici cjelovitosti njegove osobe i osobnosti. To se naravno ne može bez otvorene komunikacije s drugima i s drukčijima, što je preduvjet za zajedničku izgradnju zajedničkog dobra. Naravno da se time ne poništava vlastita jedincatost. Smisao za zajedništvo je obilježje društveno integrirane osobe. I ta dimenzija integriteta uključuje i duhovni,  jer je čovjek jedinstvo tijela, duha i duše. Ako sute datosti nedjeljive, a jesu, onda je jasno da duhovna datost obuhvaća sva područja čovjekova života.

 

Programsko područje i aktivnosti Udruge - ukratko
  1. promicanje važnosti školovanja i stručnog usavršavanja s ciljem ostvarivanja pojedinca kao osobe i kao zauzetoga člana društvene zajednice;
  2. zaštita zdravlja i obitelji s ciljem unapređivanja zdravlja i prevencije bolesti i ozljeda
  3. razvoj i promicanje partnerske suradnje Udruge s jedinicama lokalne samouprave, drugim ustanovama, organizacijama i udrugama;
  4. humanitarna djelatnost;
  5. ekologija;
  6. volonterstvo;
  7. razvoj i institucionalno jačanje Udruge;
  8. razvoj demokracije;-poboljšanje kvalitete življenja
 

Vodstvo Udruge Cjelovit život:

Predsjednica: dr. stom. Tanja Kodžoman-Križanac

Podpredsjednici: dipl. iur. Gordana Pletikosić i dipl. iur. Luka Prolić

 

Pečat Udruge Cjelovit život:

Aktualno