Misija, vizija i ciljevi Udruge Cjelovit život

Misija Udruge:

- Prepoznavanje potreba pojedinca i suvremenog društva; aktivno sudjelovanje u oblikovanju društvenog života koji će biti u službi izgradnje cjelovitosti ljudske osobe i integriteta prirode.

Vizija Udruge:

- Holistički ili cjelovit pogled na život, iz kojega će proizlaziti djelovanje koje je u potpunosti usklađeno s tim pogledom, uvažavajući svjetonazorske razlike i radeći na jedinstvu u različitosti.

Ciljevi Udruge:

- Poboljšanje kvalitete življenja u užoj i široj zajednici

- Suradnja sa svim humanistički usmjerenim ljudima u dijalogu o svim bitnim temama naše sredine radi ostvarenja općeg dobra u vremenu u kojem živimo, imajući u vidu i buduće generacije.

 

Mudre misli vodilje

- Kao osnovne preduvjete ljudskog djelovanja potrebno je znati odgovore na pitanja što i kako. Što nam je činiti i kako to obaviti? Ako je latinska izreka quod capita tot sententiae (koliko glava, toliko mišljenja) istinita, ne čudi što se često nudi mnoštvo različitih odgovora i na prvo i na drugo pitanje. Ti pak odgovori mogu biti međusobno kompatibilni, a mogu se i međusobno isključivati, zbog čega onda dolazak do pravoga odgovora traži i napor i stručnost. I umijeće društvenoga života stoji pod tim istim pitanjima. Međutim, dok za rješavanje problema osobnoga života nadležnost pripada u prvom redu, a ponekad i isključivo, osobi o kojoj je riječ, što će reći da i odgovornost za eventualno loše obavljen posao leži na toj istoj osobi, društveni život po definiciji pripada svima, tj. za nj su odgovorni svi pripadanici toga društva. A ako su odgovorni svi, onda su svi dužni i adekvatno se osposobiti kako bi se mogli susresti s tom neizbježnom odgovornosti. Dakako da ta odgovornost za društvo i za društvena zbivanja ne leži na svima podjednako, naprotiv, na onima koji u društvu obnašaju “odgovorne zadaće” po definiciji leži i veća odgovornost, odnosno oni koji snagom svoga zvanja i struke imaju dublje uvide u društvenu problematiku, odgovorniji su i za njezino rješavanje. (prof. dr. sc. fra Špiro Marasović)

- Kao što u konkretnom životu ne postoje moralno indiferentni čini, tako ni u demokratskom društvu ne postoji mogućnost nepolitičkog postojanja, jer i eventualno nesdjelovanje jednako je politički čin kao i sudjelovanje. (prof. dr. sc. fra Špiro Marasović)

- Opće dobro je zapravo transcendentno dobro, tj. vrijednosni korelativ društvenog subjektiviteta koji neku grupu, zajednicu i čovječanstvo u cjelini drže na okupu. Svi kršćani u političkoj zajednici treba da postanu svjesni svog posebnog poziva; oni naime treba da dadu primjer razvijajući u sebi svijest dužnosti i zalaganja za opće dobro, a djelima valja da pokažu kako je moguće uskladiti vlast sa slobodom, osobnu inicijativu sa solidarnošću i potrebama čitavog društvenog tijela, potrebno jedinstvo s plodnom raznolikošću. (prof. dr. sc. fra Špiro Marasović)

- Treba odbiti i socijalni utopizam kao i spiritualističko getokršćanstvo koje kršćanskoj vjeri ne želi priznati nikakvu snagu uvođenja reda u društvenome području te svijet želi prepustiti njegovoj sudbini. (Joseph kardinal Hoffner)

Aktualno